Home » TPMS

TPMS

Statistički podaci govore da se širom Evrope svake godine prouzrokuje više od 153.000 udesa kao posledica neodgovarajućeg pritiska u pneumaticima.

Praćenje i održavanje propisanog pritiska u pneumaticima povećava aktivnu bezbednost i poboljšava performanse vozila. Ispravne vrednosti pritisaka omogućavaju:

- Smanjenje puta kočenja

- Poboljšanu upravljivost vozilom

- Smanjenje rizika od akvaplaninga

- Smanjenje habanja pneumatika

- Smanjenje potrošnje goriva

S druge strane iskustvo nam govori da većina vozača nikada ne proverava pritiske u pneumaticima ili to
radi veoma retko.

Direktivom EC 661/2009 propisano je da sva novoproizvedena vozila kategorije M1 za područje Evropske unije od 01. 11. 2014. godine moraju imati serijski ugrađene Sisteme za praćenje stanja pneumatika - TPMS (Tyre Pressure Monitoring System). Na ovaj način vozač se trenutno obaveštava ukoliko pritisak u pneumaticima nije odgovarajući.

Danas su poznate dve vrste TPM Sistema:

Indirektni sistemi pritisak u pneumaticima prate preko davača broja obrtaja za ABS/ESP sisteme (proračunska metoda).

Direktni sistemi pritisak u pneumaticima mere preko davača koji se nalaze u točkovima i najčešće se ugradjuju zajedno sa ventilima.

Davači na točkovima komuniciraju sa vozilom putem radio frekvencije koja je 433MHz u Evropi i 315MHz u Americi i Japanu.

Trenutno na tržištu postoji preko 160 vrsta fabričkih - OEM davača.

Gotovo je nemoguće i potpuno neisplativo da servisi univerzalne namene drže zalihu OEM davača.

Zbog toga proizvođači koji rade fabričke - OEM davače, proizvode i univerzalne davače koji nakon programiranja mogu da zamene fabričke.

Ovakvi davači su istog kvaliteta kao i fabrički, a najčešće su i značajno jeftiniji. 

Obzirom na činjenicu da je sve više vozila sa TPMS davačima – senzorima, naša firma je pripremila
izuzetno obimnu ponudu 
davača (univerzalnih i fabričkih), alata za ugradnju i izgradnju, uređaja za dijagnostiku i programiranje i kitova za servisiranje.

U saradnji sa stranim partnerima smo pripremili preko 300 pozicija.

Takođe nudimo i jednodnevnu obuku za rad sa TPM sistemima.
 
Cilj obuke je da se polaznici nauče ispravnim procedurama: izbora davača, njihove ugradnje i izgradnje, dijagnostike, programiranja i kloniranja, kao i učenja sistema na vozilu za novougrađene davače.

 
IZBOR TPMS DAVAČA U ZAVISNOSTI OD TIPA VOZILA MOŽETE IZVRŠITI NA SLEDEĆEM LINKU:
 

UREĐAJI ZA DIJAGNOSTIKU I PROGRAMIRANJE TPMS DAVAČA FIRME TEXA

Namena: Dijagnostika i programiranje TPMS davača.

Opcije: Bez i sa OBD povezivanjem.

Proizvođač: TEXA. S.p.A. Italija.

UREĐAJI ZA DIJAGNOSTIKU I PROGRAMIRANJE TPMS DAVAČA FIRME BARTEC

Namena: Dijagnostika i programiranje TPMS davača.

Opcije: Bez i sa OBD povezivanjem. Aktivatori. Pad varijante.

Proizvođač: BARTEC USA.

UREĐAJI ZA DIJAGNOSTIKU I PROGRAMIRANJE TPMS DAVAČA FIRME ATEQ

Namena: Dijagnostika i programiranje TPMS davača.

Opcije: Bez i sa OBD povezivanjem. Aktivatori. 

Proizvođač: ATEQ USA.

UREĐAJI ZA DIJAGNOSTIKU I PROGRAMIRANJE TPMS DAVAČA FIRME BRAIN BEE

Namena: Dijagnostika i programiranje TPMS davača.

Opcije: Bez i sa OBD povezivanjem.

Proizvođač: BRAIN BEE S.p.A. Italija.

UREĐAJI ZA DIJAGNOSTIKU I PROGRAMIRANJE TPMS DAVAČA FIRME AUTEL

Namena: Dijagnostika i programiranje TPMS davača.

Opcije: Bez i sa OBD povezivanjem. Aktivatori. Pad varijante.

Proizvođač: AUTEL Kina.

UREĐAJI ZA DIJAGNOSTIKU I PROGRAMIRANJE TPMS DAVAČA FIRME TECNOMOTOR

Namena: Dijagnostika i programiranje TPMS davača.

Opcije: Bez i sa OBD povezivanjem. 

Proizvođač: TECNOMOTOR Italija.

UREĐAJI ZA DIJAGNOSTIKU I PROGRAMIRANJE TPMS DAVAČA FIRME CUB

Namena: Dijagnostika i programiranje TPMS davača.

Opcije: Bez i sa OBD povezivanjem. 

Proizvođač: CUB Tajvan.

ALATI ZA IZGRADNJU I UGRADNJU TPMS DAVAČA

Namena: Ugradnja i izgradnja TPMS davača. Momentiranje.

Opcije: Moment ključevi. Alati za ugradnju i izgradnju.

Proizvođači: USAG, WIHA, SCHRADER, ATEQ, ITALMATIC.

SERVISNI KITOVI ZA FABRIČKE I UNIVERZALNE DAVAČE

Namena: Servisiranje TPMS davača. 

Opcije: Delovi za OEM i univerzalne davače. Starter kitovi.

Proizvođači: SCHRADER, VDO/CONTI, HUF/BERU, HOFMANN, TYRESURE, ITALMATIC,...

TPMS DAVAČI FIRME SCHRADER

Namena: Univerzalni TPMS davač. Zamena OEM davača.

Opcije: Snap-in i Clamp-in varijante. EZ senzor generacija 1 i 2.

Proizvođač: SCHRADER USA.

TPMS DAVAČI FIRME ALLIGATOR

Namena: Univerzalni TPMS davač. Zamena OEM davača.

Opcije: Snap-in i Clamp-in varijante. RS3 i RS4 davači. 

Proizvođač: ALLIGATOR Nemačka.

TPMS DAVAČI FIRME HUF / BERU

Namena: Univerzalni TPMS davač. Zamena OEM davača.

Opcije: Snap-in i Clamp-in varijante. Intellisens davači.

Proizvođač: HUF Nemačka.

TPMS DAVAČI FIRME T-PRO

Namena: Univerzalni TPMS davač. Zamena OEM davača.

Opcije: Snap-in i Clamp-in varijante. T-PRO senzor generacija 1 i 2.

Proizvođač: T-PRO Engleska.

TPMS DAVAČI FIRME AUTEL

Namena: Univerzalni TPMS davač. Zamena OEM davača.

Opcije: Snap-in i Clamp-in varijante. MX senzor.

Proizvođač: AUTEL Kina.

TPMS DAVAČI FIRME CUB

Namena: Univerzalni TPMS davač. Zamena OEM davača.

Opcije: Snap-in i Clamp-in varijante.  

Proizvođač: CUB Tajvan.

TPMS DAVAČI FIRME VDO/CONTI

Namena: Univerzalni TPMS davač. Zamena OEM davača.

Opcije: REDI senzor varijanta 1, 2 i 3. Alati za ugradnju.

Proizvođač: VDO Nemačka.

FABRIČKI TPMS DAVAČI

Namena: OEM TPMS davači. Davači za prvu ugradnju.

Opcije: Davači i delovi za servisiranje. 

Proizvođač: SCHRADER, HUF/BERU, VDO/CONTI, TRW, PACIFIC, BAOLONG.

RETROFIT TPMS KITOVI

Namena: Setovi za naknadnu ugradnju TPM Sistema.

Opcije: Jedinica za prikazivanje i 4 TPMS davača.

Proizvođač: SCHRADER, ALLIGATOR, CUB.

OBUKA ZA RAD SA TPM SISTEMIMA

Namena: Obuka servisera koji rade sa TPM sistemima.

Objašnjenje: Jednodnevna obuka sa praktičnim primerima.

Mesto održavanja: MARINKOVIĆ HOFMANN trening centar.

Pretraga

Vesti

OZONATOR TEXA AIR2SAN

Predstavljamo Vam uređaj za dezinfekciju vozila i prostorija - ozonator TEXA AIR2SAN. Spada u familiju "pametnih" ozonatora kojim se upravlja putem mobilnog telefona i jedini je uređaj na tržištu koji nakon dezinfekcije radi rekonverziju ozona u kiseonik.
AKCIJA DOPUNA TEXA DIJAGNOSTIČKIH UREĐAJA

Obaveštavamo Vas da je u toku akcija u kojoj možete izvršiti update IDC5 dijagnostičkog programa TEXA uređaja novije generacije bez plaćanja propuštenih dopuna i sa dodatnih 10% popusta.

Kliknite ovde za prezentaciju uređaja iz našeg programa