Italijanska firma TEXA je dugogodišnji lider u proizvodnji dijagnostičkih uređaja za putnička vozila, teretna vozila, agri vozila i radne mašine, motocikle i marine program.

Svoje iskustvo je iskoristila za proizvodju odličnih uređaja za TPM Sisteme.

TPS je uredjaj za dijagnostiku i kloniranje TPMS davača.

AXONE S TPS je uređaj koji pored toga vrši i dijagnostiku i programiranje upravljačkih jedinica za TPMS.

Postoji i mogućnost nadogradnje uredjaja AXONE S TPS programom za FAST FIT ili kompletnom dijagnostikom za putnička i laka komercijalna vozila.

Moguća je dijagnostika i programiranje TPMS davača za putnički program i motocikle, a uskoro i za teretni program.

TEXA je preporučena od strane najvećeg proizvođača TPMS davača firme SCHRADER.

Više informacija na: http://www.texa.com/products/tps i na http://www.texa.com/products/axone-s-tps.