JEDINSTVENI UREĐAJ ZA PROVERU DAVAČA BRZINE i BROJA OBRTAJA.

Potpuno samostalan uređaj.

Provera pasivnih i aktivnih davača.

Simulacija signala pasivnih i aktivnih davača.

Jednostavno i brzo otkrivanje neispravnosti.

Pogledajte prezentaciju JALTEST SST uređaja:

Više informacija na: www.jaltest.com.