JALTEST MARINE

Set za dijagnostiku MARINE programa: vanbroskih i brodskih motora, skutera za vodu,...

JALTEST LINK V9: dijagnostički uređaj za MARINE program.

JALTEST SOFT: dijagnostički program, mogućnost automatske dijagnoze vozila ili dijagnoze pojedinačnih sistema, čitanje grešaka sistema, parametara, testovi izvršnih elemenata i sistema, kalibracija i resetovanje sistema.

JALTEST INFO: izuzetno bogata baza podataka sa tehničkim podacima, informacijama, principskim i električnim dijagramima za gotovo sve elektronske sisteme.

JALTEST GRP: program za organizaciju i upravljanje radom servisera.

JALTEST SERVISI: tehnička pomoć, pomoć kupcima, obuka, E-učenje.


Setovi i pojedinačni kablovi.

Pogledajte najavu novog JALTEST LINK V9 dijagnostičkog uređaja:

Proverite pokrivenost na linku: 
https://www.jaltest.com/en/coverage/.

Više informacija na: www.jaltest.com.