SISTEMI ZA PRAĆENJE PRITISKA U PNEUMATICIMA – TPMS. NOVA OBUKA 2015.

Vreme trajanje obuke: 1 dan
 
Mesto održavanja:
MARINKOVIĆ HOFMANN trening centar
 
Sadržaj obuke:
  
Razlozi uvođenja TPMS. Indirektni i direktni sistemi. Vrste direktnih TPM Sistema. Davači pritiska.
Fabrički i univerzalni davači. Moguće neispravnosti. Dijagnostika, programiranje i kloniranje davača.
Izgradnja i ugradnja davača sa točka. 
Učenje sistema – ručno i dijagnostičkim uređajem.
Oprema za servisiranje. Ventili, servisni kitovi,
moment ključevi.
Uređaji za dijagnostiku i kloniranje. Upotreba komunikacijskih dijagnostičkih uređaja.
Odabir vrste fabričkih i univerzalnih davača prema
tipu vozila.
Praktični prikazi dijagnostike i programiranja novih univerzalnih davača.