Osnovni četvorodnevni početni seminar namenjen sticanju znanja za ispravno korišćenje dijagnostičkih uređaja i praćenje kasnije specijalističke obuke.

DAN 1 - OSNOVE KOMUNIKACIJSKIH I MERNIH DIJAGNOSTIČKIH UREĐAJA:

Pojam elektronskih sistema. Komunikacijski dijagnostički uređaji i njihova primena. Prikaz TEXA IDC4 radnog okruženja. Merni dijagnostički uređaji. Univerzalni instrumenti i osciloskopi. Ispravno merenje električnih veličina na vozilima.

DAN 2 - DAVAČI U AUTOELEKTRONICI:

Pojam davača i njihova podela. Prekidači. Davači temperature. Potenciometri. Induktivni davači. Hallovi davači. Lambda davači. Davači pritiska. Davači detonacija. Davači protoka sa L klapnom. Davači protoka sa užarenim vlaknom. Davači protoka sa vrelim slojem. Praktični primeri merenja univerzalnim instrumentom i osciloskopom.

DAN 3 - IZVRŠNI ELEMENTI U AUTOELEKTRONICI:

Pojam izvršnih elemenata. Sijalice. Relei. Brizgaljke za benzinske motore. Brizgaljke za dizel motore. Elektroventili. PWM magneti. Koračni motori. Pneumatski ventili. Jednosmerni motori. Praktičniprimeri merenja univerzalnim instrumentom i osciloskopom.

DAN 4 - ELEKTRONSKI SISTEMI BENZINSKIH I DIZEL MOTORA:

Prikaz sistema kod benzinskih motora. Prikaz sistema kod dizel motora. Common rail sistemi i sistemi pumpa dizna. Filteri za čvrste čestice. Tehnike dijagnoze u radnom okruženju IDC4. Praktični primeri na vozilu.