KIT ZA MERENJE BUKE, VIBRACIJA I DEBALANSA - NVH KIT. 

NVH STARTER KIT - kod za poručivanje - PQ043

NVH STANDARD KIT - kod za poručivanje - PQ045

NVH ADVANCED KIT - kod za poručivanje - PQ120

Opcioni optički kit - kod za poručivanje - PP991

Više informacija na: www.picoauto.com.