JEDINSTVENI UREĐAJ ZA PROBU EBS MODULATORA.

Dodatak dijagnostičkom uređaju JALTEST LINK V9.

Provera rada modulatora kamiona i prikolica, davača broja obrtaja točkova i davača istrošenosti kočnih obloga.

Direktno povezivanje na EBS modulator.

Interaktivni program sa kompletno vođenim procedurama.

Više informacija na: www.jaltest.com.