T-PRO je davač sa odličnim odnosom kvalitet / cena.

Ovaj davač je konfigurabilan - podesiv. To znači da u njemu postoje svi potrebni programi - protokoli, a u zavisnosti od tipa vozila potrebno je odgovarajućim uređajem davaču dati informaciju koji će program koristiti.

Postoji varijanta davača sa gumenim i metalnim ventilom.

U oktobru 2015. godine počela je prodaja T-PRO2 davača sa WAL tehnologijom.

Na ovaj način kombinacom T-PRO i T-PRO2 davača postiže se pokrivenost od 95% tržišta OEM davača.

Više informacija na: www.tpro-tpms.com.