SCHRADER je lider u proizvodnji TPMS davača, kako za prvu ugradnju - OEM, tako i univerzalnih davača koji se mogu programirati da zamene fabričke.

Davači su programabilni, odnosno oni se pune odgovarajućim programom da zamene OEM davač.

U maju 2015. godine na sajmu AUTOPROMOTEC u Bolonji predstavljena je serija 2.0 SCHRADER univerzalnih davača koja omogućava do sada najveću moguću pokrivenost, sa tendencijom da ona dostigne 100%, odnosno da oni mogu da zamene svaki OEM davač na tržištu.

Postoje 3 tipa SCHRADER EZ davača serije 2.0:

1210 EZ-sensor 2.0 Snap-in Faraday -
senzor sa gumenim ventilom za max brzine 210 km/h

2210 EZ-sensor 2.0 Fixed Angle Clamp-in Faraday -
senzor sa metalnim ventilom i fiksnim uglom za max brzine 250 km/h

2200 EZ-sensor 2.0 Variable Angle Clamp-in Delta -
senzor sa metalnim ventilom i promenljlivim uglom za max brzine 300 km/h

Više informacija na: www.schraderinternational.com.

Preuzmite Schrader kataloške brojeve za naručivanje: