HUF je proizvođač TPMS davača za prvu ugradnju za mnoge poznate proizvođače kao što su: AUDI, BMW, FERRARI, LAMBORGINI, PORSCHE,...

IntelliSens je njihov univerzalni davač koji je konfigurabilan - podesiv. To znači da u njemu postoje svi potrebni programi - protokoli, a u zavisnosti od tipa vozila potrebno je odgovarajućim uređajem davaču dati informaciju koji će program koristiti.

Programiranje ovakvog davača je izuzetno brzo i traje samo par sekundi.

Postoji šest tipa davača za Evropsko i pet tipa za Američko tržište. 

Za Evropsko tržište (433MHz) koriste se serije:

09 - sa gumenim i metalnim ventilom

2000 - sa metalnim ventilom

4010 - sa metalnim ventilom

4011 - sa gumenim ventilom

4020 - sa metalnim ventilom

4021 - sa gumenim ventilom
 

Za američko tržište (315MHz) koriste se serije:

1000 - sa metalnim ventilom

3000 - sa metalnim ventilom

3001 - sa gumenim ventilom

3010 - sa metalnim ventilom

3011 - sa gumenim ventilom
 

Više informacija na: www.intellisens.com.

Preuzmite Huff/Beru kataloške brojeve za naručivanje: