CUB proizvodi davače sa odličnim odnosom cena / kvalitet.

CUB UNISENSOR davači su programabilni, odnosno oni se pune odgovarajućim programom da zamene OEM davač.

Postoje varijante davača sa gumenim i metalnim ventilom.

Ugao ventila se menja od 0 do 30 stepeni, pa je izuzetno prilagodljiv svim vrstama čeličnih i aluminijumskih naplataka - felni.

Obe vrste davača se proizvode u WIRED i WIRELESS tehnologiji.

Davači u WIRED tehnologiji se programiraju putem fizičke (žičane veze).

Davači u WIRELESS tehnologiji se programiraju putem radio talasa.

Programiranje / kloniranje davača moguće je isključivo uređajem firme CUB.

Takođe programiranje je moguće i uređajima firme TEXA i BARTEQ koji su proizveli posebne dodatke za programiranje CUB davača.

Više informacija na: http://www.cubelec.com.tw.

Preuzmite Cub kataloške brojeve za naručivanje: