AUTEL proizvodi davače sa odličnim odnosom kvalitet / cena.

AUTEL MX davači su programabilni, odnosno oni se pune odgovarajućim programom da zamene OEM davač.

Postoji varijanta davača sa gumenim i metalnim ventilom.

Programiranje / kloniranje davača moguće je samo uređajem firme AUTEL.

Više informacija na: http://www.autel.com.