Američka firma ATEQ je jedan od dva najpoznatija proizvođača uređaja za dijagnostiku i programiranje TPM Sistema.

Njihovi uređaji se koriste i u fabrikama proizvođača vozila za dijagnostiku i programiranje TPM Sistema na novoproizvedenim vozilima.

ATEQ je preporučen od strane najvećeg proizvođača TPMS davača firme SCHRADER.

Više informacija na: http://www.ateq-tpms.com.