OPREMA ZA KALIBRACIJU KAMERA I RADARA ADAS SISTEMA.

Nosač panela. Set kalibraciju radara. Izbor kalibracionih panela.

Predviđeno za upotrebu sa JALTEST CV dijagnostičkim setom.

Pogledajte prezentaciju JALTEST ADAS uređaja:

Više informacija na: www.jaltest.com.