Jedinstveni uređaj za dijagnostiku na daljinu.

Objedinjuje sve poznate prednosti koje pružaju FMS (Flight Management Systems) i sistemi zaštite na daljinu, dodajući jedinstvenu mogućnost dijagnostike.

Nakon prve generacije uređaja, sada je aktuelna druga generacija TMD2 koja omogućava bežičnu vezu između uređaja i dijagnostičkog konektora, koja je veoma malih dimenzija i koja nema potrebu za eksternom GPS antenom.

Sistem koji je serijski ugradjen na vozila proizvođača PAGANI.