Jedinstveni uređaj za dijagnostiku na daljinu primenjen na MARINE program.

Objedinjuje sve poznate prednosti koje pružaju FMS (Flight Management Systems) sistemi zaštite na daljinu, dodajući jedinstvenu mogućnost dijagnostike.

Nakon prve generacije uređaja, sada je aktuelna druga generacija TMD2 koja omogućava bežičnu vezu između uređaja i dijagnostičkog konektora, koja je veoma malih dimenzija i koja nema potrebu za eksternom GPS antenom.

Sistem koji je serijski ugradjen na vozila proizvođača PAGANI.