OBD MATRIX predstavlja minijaturni samostalni uređaj koji umogućava snimanje parametara i grešaka u vožnji, kao i njihovo naknadno čitanje i obradu na PC računaru.

Za razliku od OBD LOG uređaja nije ograničen na OBD2/EOBD vozila, niti na motornu grupu.

Ovo je jedini uređaj na tržištu preko kojeg možemo snimati u vožnji greške parametre za sistema kao što su: automstki menjač, aktivno vešanje, klima uređaji, itd.

Predstavlja idealan uređaj za nalaženje skrivenih grešaka u vožnji.