KONFORT 700 Serija se sastoji od sedam izuzetno naprednih klima stanica (705R, 710R, 720R, 760R, 760R BUS, 780R BI-GAS, 770S), dizajniranih za održavanje i punjenje klima sistema na jednostavan i efikasan način.

Zahvaljujući osam međunarodnih patenata, KONFORT 700 Serija je najbolje što tržište u ovom trenutku može da ponudi.

Stanica 770S je razvijena u skladu sa strogim zahtevima propisanim od strane Verband Der Automobilindustrie (Nemačkog udruženja za automobilsku industriju), isključivo za R1234yf rashladno sredstvo, prema izričitim zahtevima proizvođača vozila. Sve ostale stanice se mogu koristiti sa starim rashladnim sredstvom R134a ili sa novim R1234yf, osim stanice 710R koja je namenjena isključivo za R134a. KONFORT 780R BI-GAS predstavlja vrh serije i može raditi istovremeno sa oba rashladna sredstva. Osim stanica 710R i 720R, sve KONFORT stanice su opciono opremljene setom za analizu gasa, koji eliminiše opasnost mešanja različitih vrsta rashladnih sredstava, a takođe mogu biti opremljene i ugrađenim uređajem za dijagnozu elektronskih sistema.

KONFORT serija je preporučena od strane najvažnijih proizvođača vozila.

Za više informacija posetite: www.texa.com/konfort/en/