Tehnički podaci

AC1234-3

Rashladno sredstvo: R1234yf

Tip uređaja: Poluautomatski

Namena: Putnička i laka komercijalna vozila

Vakuum pumpa: 71L/min

Kompresor: 1/3Hp

Kapacitet boce: 10kg

Dodavanje ulja: Ručno

Dodavanje boje: Ne

 Baza podataka: Opcija preko Smart ključa

Štampač: Opcija

 

AC1234-5

Rashladno sredstvo: R1234yf

Tip uređaja: Automatski

Namena: Putnička i laka komercijalna vozila

Vakuum pumpa: 71L/min

Kompresor: 1/3Hp

Kapacitet boce: 10kg

Dodavanje ulja: Ručno

Dodavanje boje: Ne 

Baza podataka: Stanardno

Štampač: Opcija

 

AC1234-7 / AC1234-8

Rashladno sredstvo: R1234yf

Tip uređaja: Potpuno automatski

Namena: Putnička i laka komercijalna vozila

Vakuum pumpa: 170L/min

Kompresor: 1/3Hp

Kapacitet boce: 10kg

Dodavanje ulja: Ručno

Dodavanje boje: Ne

Baza podataka: Standardno

Štampač: Standardno

AC1234-7 sa eksternim gas analizatorom kao opcijom

AC1234-8 sa internim gas analizatorom - Standardno