P - OSNOVNA OBUKA

Cilj osnovnih (Start up) obuka je naučiti polaznike ispravnom korišćenju uređaja firmi koje zastupamo i izvršiti prikaz svih njihovih mogućnosti.

OPIS OBUKE:

Iskustvo pokazuje da u najvećem broju slučajeva korisnici dijagnostičkih uređaja ne koriste njegove mogućnosti u potpunosti. Jedan od razloga je i nedovoljno poznavanje samog programa za dijagnostiku. Ova obuka prikazuje sve mogućnosti IDC4 dijagnostičkog okruženja firme TEXA, počev od instalacije i podešavanja, do najnaprednijih funkcija.

SADRŽAJ OBUKE:

Instalacija programa. Aktivacija. Osnovna podešavanja.

Servisni meni. Uparivanja uređaja.

Ispravan odabir modela. Položaj dijagnostičkog konektora.

Identifikacija. Čitanje i brisanje grešaka. Status i parametri. Aktivacija. Podešavanja. Prečice: Reset, Održavanje vozila, Podešavanja i kodiranja, Provera uređaja. Funkcija automatskog pretraživnja TGS2.

Dodatna dokumentacija: Električne šeme, Kartice i Servisni izveštaji. Tehnički podaci i provere. Google search funkcija - rešene neispravnosti.

Korišćenje TEXA osciloskopa i analizatora izduvnih gasova u okviru IDC4 okruženja. OBD LOG i OBD MATRIX.

Upravljanje klijentima i Portal rezevnih delova.