P - OSNOVNA OBUKA

Cilj osnovnih (Start up) obuka je naučiti polaznike ispravnom korišćenju uređaja firmi koje zastupamo i izvršiti prikaz svih njihovih mogućnosti.

OPIS OBUKE:

Iskustvo pokazuje da u najvećem broju slučajeva korisnici dijagnostičkih uređaja ne koriste njegove mogućnosti u potpunosti. Jedan od razloga je i nedovoljno poznavanje komunikacijskih dijagnostičkih uređaja. Ova obuka detaljno prikazuje mogućnosti ovih uređaja i njihovu primenu pri pronalaženje neispravnosti na vozilima.

SADRŽAJ OBUKE:

Pojam elektronskih sistema. Elektronska upravljačka jedinica, davači i izvršni elementi. Upravljanje i regulacija. Snimanje grešaka sistema i rezervni režimi.

Vrste komunikacijskih dijagnostičkih uređaja.

Načini povezivanja i protokoli.

Ispravan odabir modela. Položaj dijagnostičkog konektora.

Identifikacija. Čitanje i brisanje grešaka. Status i parametri. Aktivacija. Podešavanja.

Primeri povezivanja TEXA komunikacijskih dijagnostičkih uređaja sa ostalim uređajima.

Praktični prikazi mogućnosti uređaja.