P - OSNOVNA OBUKA

Cilj osnovnih (Start up) obuka je naučiti polaznike ispravnom korišćenju uređaja firmi koje zastupamo i izvršiti prikaz svih njihovih mogućnosti.

OPIS OBUKE:

Prikaz uređaja za održavanje automobilskih klima firmi ROBIN AIR i TEXA. Osnovni principi rada automobilskih klima. Obuka za ispravno korišćenje uređaja u svim fazama rada. Korišćenje dodatnih uređaja: za dijagnostiku rada automobilskih klima, detekciju tipa rashladnog sredstva, ispitivanje curenja, ispiranje.

SADRŽAJ OBUKE:

Osnove rada automobilskih klima. Zakoni fizike, krive ključanja. Tipovi rashladnog sredstva R12 i R134a. Kompresorska ulja. Termodinamički ciklus.

Prikaz rada sistema sa ekspanzionim ventilom i sa cevnom mlaznicom. Elementi sistema: kompresor, kondezator, filter sušač, ekspanzioni ventil - cevna mlaznica, isparivač. Ostali elementi sistema.

Bezbednosne mere pri radu sa automobilskim klimama.

Prikaz stanica za održavanja automobilskih klima firmi ROBIN AIR i TEXA. Princip rada, podešavanja uređaja, rad u automatskom i ručnom modu.

Dodatni uređaji za: dijagnostiku sistema, ispitivanje curenja, ispiranje sistema,...

Novo rashladno sredstvo R1234yf i njegova primena.