Aktivator TPS senzora kod vozila koji imaju sistem za praćenje pritisaka u pneumaticima.

Omogućava kodiranje senzora bez njihove izgradnje.