Samostalni uređaj za merenje i analizu izduvnih gasova benzinskih motora.

Opciono se može naručiti program za konekciju sa PC računarom sa brojnim dodatnim funkcijama.

Mogućnost dodatnog merenja NOx.

495/01OTC i 495/02OTC opaciometri za merenje izduvnih gasova dizel motora predviđeni za rad sa STARGAS uređajima.