Dvokanalni samostalni osciloskop namenjen autoserviserima.