Kitovi / Opcionali

S07555 Kit za rashladno sredstvo R134a

S07556 Kit za rashladno sredstvo R1234yf

ACKS010 Štampač za KONFORT 605E, 610E i 650E

S07552 WASY modul II

S07553 Bluetooth kit

S07554 Set za proveru efikasnosti

S07551 Kiz za adaptaciju sa R134a na R1234yf

74350900 Creva dužine 3m

3903655 Dodatna boca za POE ulje

3903241 PVC prekrivač za 700R seriju

S02350 Set za proveru curenja UV lampom

604610046 UV boja 240cc

9400001 Nalepnice AC SERVICE 100 kom

S05350 VDC uređaj za proveru varijabilnih kompresora

3902208 VSC set za merenje pritiska

ACKF01 FLUSHING KIT