KIT ZA BUKE, VIBRACIJA I DEBALANSA - NVH KIT. 

NVH kit za merenje u tri ose - kod za poručivanje - PP986

NVH kit za merenje u četiri ose - kod za poručivanje - PP987

Opcioni optički kit - kod za poručivanje - PP991

Više informacija na: www.picoauto.com.