G - GENERALNI OPIS SISTEMA

Generalni prikaz elektronskih sistema na savremenim vozilima. Osnovni principi rada i metodologije utvrđivanja neispravnosti.

OPIS OBUKE:

Prikaz sistema automobilskih klima sa dodatnom elektronikom. Davači i izvršni elementi. Prikaz karakterističnih signala. Upotreba dijagnostičkih uređaja pri pronalaženju neispravnosti. Kodiranja i osnovna podešavanja sistema. Prikaz savremenih sistema sa više zona.

SADRŽAJ OBUKE:

Princip rada potpuno automatskih sistema automobilskih kilma.

Davači temperature, potenciometri, davači pritiska, davač sunčevog zračenja.

Komandovanje kompresorom i ventilatorima. Motori za upravljanje vazduhom.

Prikaz sistema kod različitih proizvođača. Sistemi sa više zona.

Prikaz karakterističnih signala i njihovo merenje osciloskopom.

Korišćenje dijagnostičkih uređaja za pronalaženje neispravnosti. Kodiranja i podešavanja.

Praktični primeri.