G - GENERALNI OPIS SISTEMA

Generalni prikaz elektronskih sistema na savremenim vozilima. Osnovni principi rada i metodologije utvrđivanja neispravnosti.

OPIS OBUKE:

Primena sabirnica na automobilima. LIN i CAN mreža, FLEX RAY. Primena optičkih kablova i bluetooth mreže na vozilima. Različiti tipovi CAN BUS konfiguracija. Prikaz sistema kod različitih proizvođača vozila. Karakteristični signali. Primena mernih i komunikacijskih uređaja za pronalaženje neispravnosti na sabirnicama.

SADRŽAJ OBUKE:

Teorijski principi. Primena sabirnica na današnjim vozilima.

CAN sabirnice. Način rada. Podela prema brzini. Ograničenja.

Primeri kod različitih proizvođača vozila.

Sistemi sa i bez centralnog - BODY kompjutera.

LIN mreža.

FLEXRAY mreža.

MOST mreža. Primena optičkih kablova.

BLUETOOTH mreža.

Praktični primeri merenja signala osciloskopom.