G - GENERALNI OPIS SISTEMA

Generalni prikaz elektronskih sistema na savremenim vozilima. Osnovni principi rada i metodologije utvrđivanja neispravnosti.

OPIS OBUKE:

Sistemi sa vazdušnim jastucima - AIR BAG. Osnovni principi rada, prikaz različitih konfiguracija. Davači i izvršni elementi. Korišćenje dijagnostičkih uređaja za pronalaženje neispravnosti. Mere zaštite pri radu. Prikaz kodiranja i podešavanja kod velikog broja proizvođača.

SADRŽAJ OBUKE:

Osnovni principi sistema sa vazdušnim jastucima - AIRBAG.

Konfiguracija sistema.

Detekcija sudara. Davači i njihov razvoj.

Vazdušni jastuci sa jednim i dva punjenja. Bočni vazdušni jastuci, vazdušne zavese, zatezači pojaseva. Ostali vazdušni jastuci.

Kodiranja vazdušnih jastuka kod različitih proizvođača.

Mere zaštite pri radu sa vazdušnim jastucima.

Korišćenje dijagnostičkih uređaja za pronalaženje neispravnosti.

Praktični primeri.