G - GENERALNI OPIS SISTEMA

Generalni prikaz elektronskih sistema na savremenim vozilima. Osnovni principi rada i metodologije utvrđivanja neispravnosti.

OPIS OBUKE:

Prikaz sistema za upraljanje stabilnošću vozila: ABS, ASR, TCS, ESP. Osnovni principi rada, elementi sistema, karakteristični signali. Prikaz dodatnih sistema kao što su EPB, DDA, PBA,... Korišćenje dijagnostičkih uređaja za pronalaženje neispravnosti na ovim sistemima. Radnje pri osnovnom održavanju sistema. Podešavanja i kodiranja.

SADRŽAJ OBUKE:

Razvoj sistema za upravljanje stabilnošću vozila.Teorijske osnove.

Sistemi za sprečavanje blokiranja točkova pri kočenju - ABS.

Sistemi za sprečavanja proklizavanja - ASR i kontrolu vuče - TCS.

Sistemi za održavanje stabilnosti vozila - ESP.

Davač zakretanja vozila. Davač položaja upravljača.Elektrohidraulične jedinice. Odzračivanje sistema.

Elektronska parkirna kočnica - EPB.

SBC sistem firme MERCEDES. Zamena elemenata sistema.

Ostali napredni sistemi: DDA, PBA,...