G - GENERALNI OPIS SISTEMA

Generalni prikaz elektronskih sistema na savremenim vozilima. Osnovni principi rada i metodologije utvrđivanja neispravnosti.

OPIS OBUKE:

Propisi o emisiji izduvnih gasova uslovili su intezivnu upotrebu sistema za njihovo smanjivanje. Sva današnja vozila sa benzinskim motorima poseduju katalizatore, a sve veći broj dizel motora filtere za čvrste čestice.Ova obuka vrši prikaz datih sistema i objašnjava upotrebu dijagnostičkih uređaja za pronalaženje neispravnosti na njima.

SADRŽAJ OBUKE:

Propisi o emisiji izduvnih gasova. Metode za smanjivanje emisije.

Osnovni principi rada katalizatora. Vrste katalizatora. Katalizatori za benzinske i dizel motore. Lambda regulacija. Sistemi za sekundarni vazduh. Najčešće neispravnosti i dijagnostika sistema.

Filteri za čvrste čestice. Način rada. Sistemi sa aditivom - FAP i bez aditiva - DPF. Elementi sistema: rezervoar za aditiv, pumpa aditiva, brizgaljka, plovak, davač zatvorenosti čepa rezervoara, davač diferencijalnog pritiska, davači temperature. Vrste aditiva. Prirodna i prinudna regeneracija. Servisna održavanja: zamena aditiva, zamena elektronske upravljačke jedinice, zamena filtera za čvrste čestice.

Najčešće neispravnosti i dijagnostika sistema.

Praktični primeri.