D - DIJAGNOSTIČKE TEHNIKE

Ove obuke prikazuju osnovne dijagnostičke tehnike koje se primenjuju pri nalaženju neispravnosti na savremenim sistemima današnjih vozila.

OPIS OBUKE:

Danas gotovo da nema vozila bez ugrađenog klima uređaja na sebi. Ova obuka prikazuje osnovne tehnike za utvrđivanje neispravnosti kako na mehaničkim elementima automobilskih klima uređaja, tako i na njihovoj elektronici. Obuka obuhvata i detaljan prikaz podešavanja korišćenjem komunikacijskog dijagnostičkog uređaja.

SADRŽAJ OBUKE:

Pronalaženje neispravnosti na mehaničkim delovima sistema.

Test pritisaka. Detekcija curenja rashladnog sistema.

Korišćenje komunikacijskog dijagnostičkog uređaja za test klima uređaja se elektronskom kontrolom.

Tumačenje parametara kod klima uređaja se elektronskom kontrolom.

Aktivacija izvršnih elemenata.

Podešavanja i kodiranje sistema.

Merenje karakterističnih signala osciloskopom.

Praktični primeri na vozilima.