Uređaj za kontrolu i čišćenje benzinskih, plinskih i metanskih brizgaljki.

Digitalni uređaj sa brojnim programima za kontrolu oblika mlaza i količina.