Klima stanica za rashladno sredstvo R134a.

Namenjena za rad na teretnim vozilima čiji sistemi imaju velike kapacitete.