Samostalni uređaj za merenje i analizu izduvnih gasova benzinskih motora.

Besplatan program za konekciju sa PC računarom sa brojnim dodatnim funkcijama.

Mogućnost dodatnog merenja NOx.